Przydomki hodowlane ze skrótem FCI

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2023 r. podjął kilka uchwał, tym uchwałę
dotyczącą przydomka hodowlanego o treści:

Zarząd Główny ZKwP podjął uchwałę o obligatoryjnym oznaczeniu przydomków
hodowlanych już zarejestrowanych i wszystkich, które będą rejestrowane w FCI poprzez
dodanie w nawiasach skrótu FCI po przydomku. Odstępstwo, od tej reguły będą stanowiły
przydomki już zarejestrowane w FCI, co do których właściciele wniosą pisemną prośbę do
biura Zarządu Głównego o odstąpieniu od dodania niniejszego oznaczenia w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2023r. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i zastępuje ustalenia podjęte na posiedzeniu plenarnym ZG ZKwP w dniu
29.03.2023r.