Rekomendacje hodowlane

Dopuszczając reproduktory i suki do hodowli powinniśmy kłaść nacisk na zgodność ze standardem rasy, stabilny temperament, zdrowie i różnorodność genową. Mamy obowiązek eliminować fizyczne wady dyskwalifikujące oraz konsekwentnie dążyć do doskonalenia rasy.

 1. Wszystkie leonbergery używane do hodowli muszą być zarejestrowane w ZKwP i uzyskać uprawnienia hodowlane z wpisem do rodowodu zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych ZKwP.
 2. Hodowcy zobowiązani są do upewnienia się przed kryciem, że suka/reproduktor kojarzony z ich osobnikiem spełnia wymagania hodowlane i zdrowotne.
 3. Wiek zwierząt hodowlanych:
  a) rekomendujemy, aby suka miała pierwszy miot po ukończeniu 24 miesięcy a ostatni przed ukończeniem 8 lat,
  b) rekomendujemy, aby reproduktor miał pierwsze krycie nie wcześniej niż po ukończeniu 18 miesięcy, samce mogą kryć do końca swojego życia.
 4. Rekomendujemy badanie bioder, łokci i barków.
  a) biodra: do hodowli używamy tylko osobniki z wynikiem HD-A i HD-B. Nie zalecamy do hodowli suk/reproduktorów z wynikiem HD-C, jeżeli już, to tylko do pary z biodrami HD-A. Nie używamy do hodowli suk/reproduktorów z wynikiem HD-D i HD-E.
  b) łokcie: do hodowli używamy ED-0, ED-1. Nie zalecamy ED-2. ED-1 i ED-2 krzyżujemy tylko z ED-0, nie używamy w hodowli suk/ reproduktorów z wynikiem ED-
  c) barki: do hodowli używamy osobniki z wynikiem OCD-free.
 5. Rekomendujemy przeprowadzanie badań w kierunku polineuropatii, leukoencefalomyelopatii i porażenia krtani – LPN1, LPN2, LEMP, LPPN3. Zalecenia hodowlane:
  a) LPN1 i LPN2:
  LPN1 N/N – może być używany w hodowli bez ograniczeń,
  LPN1 D/N – może być używany tylko do hodowli z LPN1 N/N,
  LPN1 D/D – niedopuszczony do hodowli,
  LPN2 N/N – może być używany bez ograniczeń,
  LPN2 D/N i D/D – niedopuszczone do hodowli.
  b) LEMP
  LEMP N/N – może być używany do hodowli bez ograniczeń,
  LEMP D/N – może być używany tylko do hodowli z LEMP N/N,
  LEMP D/D – niedopuszczone do hodowli.
  c) LPPN3
  LPPN3 N/N – może być używany do hodowli bez ograniczeń,
  LPPN3 D/N – może być stosowany wyłącznie do hodowli z LPPN3 N/N,
  LPPN3 D/D – niedopuszczone do hodowli.
 6. Leonbergery zagraniczne używane do hodowli muszą spełniać wymagania swoich rodzimych klubów leonbergera zrzeszonych w FCI.
 7. Ilość miotów – zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych ZKwP dozwolony jest tylko jeden miot na sukę w roku kalendarzowym:
  a) rekomendujemy, aby między ostatnim miotem, a kolejnym kryciem suki upłynęło co najmniej 12 miesięcy. Jeżeli poród był poprzez cesarskie cięcie to odstęp do następnego miotu powinien być, co najmniej 14 miesięcy. Rekomendujemy, aby suki miały 3-4 mioty w swoim życiu.
  b) reproduktor może kryć bez limitu do 100 szczeniąt w jednym kraju.
 8. W przypadku suk/reproduktorów z brakiem M3 kojarzony pies musi posiadać kompletne uzębienie.
 9. Hodowla kazirodcza – nie zalecamy krycia krewnych I stopnia. Krewni pierwszego stopnia to matka/syn, ojciec/córka i rodzeństwo z miotu, ale także psy z poprzednich i późniejszych miotów tych samych rodziców.
 10. Rekomendujemy wykonanie testu DNA dla każdego psa hodowlanego.
 11. Rekomendujemy wydawanie szczeniąt po ukończeniu 9 tygodni.