Walne Zgromadzenie Członków Klubu

Odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Polskiego Klubu Leonbergera w pięknej Stadninie Koni Racot. W przyjaznej atmosferze dyskutowaliśmy nad planami i działaniami klubu, a głosowaniom towarzyszyła jednomyślność. Zaakceptowaliśmy Regulamin Klubu i Kodeks etyczny oraz wybraliśmy Zarząd i Klubową Komisję rewizyjną.