KONTAKT

Polski Klub Leonbergera

Siedziba klubu

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych
ul. A.Pługa 7/2
skr. poczt. 51
Telefon/Fax +48 74 842 39 96

Biuro czynne
wtorki, czwartki 14-18

adres mail: kontakt@leonbergerklub.pl

Konto bankowe klubu:
PEKAO S.A. Kod BIC (Swift): PKOPPLPW
14 1240 1040 1111 0011 2191 4564