Uchwała ZG ZKwP w/s Klubu

Zarząd Główny ZKwP zaakceptował Regulamin Klubu, Kodeks Etyczny i ustalenia podjęte na Zgromadzeniu Walnym Polskiego Klubu Leonbergera.