Obowiązek badania DNA

W grudniu 2022 roku na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej Związku Kynologicznego w Polsce wprowadzono obligatoryjne badania DNA dla reproduktorów, (nabywających uprawnienia hodowlane). Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 roku oraz wprowadzono obligatoryjne badania DNA dla suk hodowlanych (nabywających uprawnienia hodowlane). Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 roku.